RT Marketing Begrippen
Image default
Internet

Het sterk toegenomen belang van de privacy verklaring

Het spreekt voor zich dat onze privacy tegenwoordig steeds vaker in het gedrang komt. Dat is onder meer het gevolg van de komst van het internet. Het spreekt voor zich dat ook de sterke toename van de populariteit van social media platformen hier geen goed aan heeft gedaan, integendeel. Gelukkig is het zo dat bedrijven en ook websites tegenwoordig verplicht zijn om over een privacy verklaring te beschikken. In deze verklaring moet precies worden aangegeven waarvoor bepaalde gegevens precies worden verzameld. Bovendien dient er ook duidelijk kenbaar te worden gemaakt hoe een klant inzage kan krijgen in zijn of haar gegevens. Wil je graag meer ontdekken over de inhoud en de voordelen van de privacyverklaring? Dat is zeker mogelijk hier op deze pagina!

Wat is een privacy verklaring? 

Een privacy verklaring is een document die alle informatie bevat die betrekking heeft tot het respecteren van de privacy van je (potentiële) klanten. Voor elke onderneming geldt dat deze eigenlijk in het bezit moet zijn van een dergelijk document. Hierin moet onder meer worden aangegeven welke gegevens er precies allemaal worden bijgehouden van de klanten. Bovendien moet er ook duidelijk worden gemaakt waar deze gegevens allemaal voor worden gebruikt. Daarnaast is het van belang om er ook aandacht aan te besteden dat elke klant over het recht beschikt om vergeten te worden. Dit tenzij de gegevens uiteraard zijn vereist voor bijvoorbeeld het kunnen opstellen van offertes, facturen, etc. 

Waarom is een privacy verklaring zo belangrijk? 

Onze privacy ligt vandaag de dag niet zelden stevig onder vuur. Zowel de komst van het internet als de populariteit van social media hebben daar een niet onbelangrijke bijdrage aan geleverd. Door het opstellen van een privacyverklaring maak je als bedrijf duidelijk dat jij de privacy van je klanten respecteert. Hou er rekening mee dat het altijd wordt aangeraden om deze verklaring ook op te nemen in je website. Zo weten je klanten precies over welke inhoud ze beschikt. In ieder geval, er wordt tegenwoordig veel waarde gehecht aan een privacy verklaring en de verwachting is dat, dat belang in de toekomst ook alleen maar verder zal gaan toenemen.

Een privacy verklaring zelf opstellen of niet?

Wil jij ook graag over een privacy verklaring beschikken? Dan zijn er in principe twee keuzes die je kan maken. In eerste instantie kan je jouw privacy policy zelf opstellen. Dit heeft als belangrijkste voordeel dat je geen beroep hoeft te doen op iemand anders waardoor je ook geen kosten zal moeten betalen. Dit gezegd hebbende is het wel mogelijk dat je zelf niet over voldoende kennis beschikt om een dergelijke verklaring te kunnen opstellen. In dat geval is het niet uitgesloten dat je op een bepaald moment tegen een specifiek probleem aan zal lopen. 

Wanneer je graag voor jouw bedrijf of bijvoorbeeld je website een privacy policy wenst te laten opmaken zal je kunnen vaststellen dat het eigenlijk het interessantst is om dit uit te besteden aan iemand die goed weet wat hij er precies in moet vermelden. Het risico is namelijk veel te groot wanneer op een zeker ogenblik mocht blijken dat de inhoud van de privacy verklaring niet goed is.