RT Marketing Begrippen
Image default
Internet marketing

je dak herstellen

Als je overweegt om een rietendak op je huis te plaatsen, dan is het wel handig dat je weet hoe veel je dit ongeveer zal moeten gaan kosten. De omvang van je dak is daarbij een grote factor, maar ook andere aspecten van het dak kunnen van invloed zijn op de prijs van de rieten dakbedekking. De prijs staat dus niet vast, maar hangt vooral af van hoeveel werk er op dat zelfde moment te vinden is voor de rietdekker in de omgeving. Ook maakt het daarnaast uit of het makkelijk is om het riet op je dak te plaatsen. Daarnaast zal de prijs ook afhankelijk zijn van de kwaliteit van het riet, en daarnaast ook de kwaliteiten en ervaringen van de rietdekkers zullen in de prijs mee gaan tellen.

Jaarlijks bepaalt de vakfederatie van Rietdekkers door middel van een uitgebreid onderzoek wat de gemiddelde prijzen zijn die gehanteerd zullen worden door de rietdekkersbedrijven. Je betaalt op dit moment gemiddeld ongeveer 90 euro per vierkante meter, voor een dak dat niet stijl is en dus ook gemakkelijker te bedekken met riet dan dat voor een steiler dak zal zijn. Vaak bevat het dak ook maximaal maar een dakkapel of met een schoorsteen. Deze prijs zal wel berekend worden exclusief het afvoeren van het afval, de vervoerskosten en de eventuele kosten die tijdens het werken worden gemaakt. Voor deze prijs zal alleen het riet worden gebruikt die in Nederland wordt gegroeid. Waar je ook voor zou kunnen kiezen is Novariet, dit is van extreem goede kwaliteit. Je kunt hier als rietdekker echter wel het dubbele voor vragen dan voor Nederlands riet. Vaak is de belasting die ervoor wordt gerekend gewoon de standaard 21%, al zou het wel voor kunnen komen dat er in speciale gevallen een ander tarief gerekend wordt. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan isolaties en aan renovatie werkzaamheden.

http://www.rietwerk.nl