RT Marketing Begrippen
Image default
Bedrijven

Msds maken als werkgever

Ben jij werkgever binnen een groot of klein bedrijf dat regelmatig werkzaamheden met gevaarlijke stoffen uitvoert? Of zijn er op dagelijkse basis gevaarlijke stoffen aanwezig binnen het bedrijf? Dan ben je als werkgever verplicht om je aan verschillende wetten- en regelgevingen te houden. Een msds maken, oftewel het maken van een material safety data sheet, is één van de vele verplichtingen waar je als werkgever aan dient te voldoen.

Msds maken werkt risico verlagend

Gevaarlijke stoffen kunnen zowel op de korte als op de lange termijn ernstig schadelijk zijn voor de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan het werken met zuren, dit kan direct gevaar opleveren. Maar pas na jaren werd er bekend dat asbest een zeer kankerverwekkende stof is. Werknemers die er jaren geleden regelmatig mee in aanraking zijn gekomen, ontwikkelden op de lange termijn pas ziektes. Dit laat het belang zien van op de hoogte zijn van de eigenschappen van gevaarlijke stoffen. Een msds maken zorgt ervoor dat iedere werknemer in het bedrijf op de hoogte is van alle zaken omtrent het werken met gevaarlijke stoffen. Zo weet iedereen met welke stoffen er gewerkt wordt en welke veiligheidsmaatregelen hierbij komen kijken.

Veilige werkomgeving

Het werken met gevaarlijke stoffen kan een werkomgeving onveilig maken. Daarom is het van essentieel belang dat er goed wordt omgegaan met de gevaarlijke stoffen. Iedereen die in aanraking komt met gevaarlijke stoffen, dient op de hoogte te zijn van de eventuele gevolgen en gevaren. Door alle benodigde informatie te verschaffen, wordt er een veiligere werkomgeving gecreëerd.

https://www.devibfabriek.nl/msds-material-safety-data-sheet/